2010/05

UNIQLO 88 COLORS

Creative Direction: Kentaro Katsube (UNIQLO), Shun Kawakami (artless Inc.)
Produce: Yoshihisa Watanabe (UNIQLO)
Art Direction + Design: Yu-ki Sakurai (Metamosphere Inc.)
Flash Develop (Phase 1): Minoru Sako (minsak)
Flash Develop (Phase 2): Junya Kojima
Sound: Shuta Hasunuma
Project Management: Yuichiro Ide (No.18), Takeyoshi Fukuda (sonicjam Inc.)